Son Dakika Haberler
banner

MUSİBET,KAZA, BELA NİÇİN GELİR?

MUSİBET,KAZA, BELA NİÇİN GELİR?
Okunma : 172 views Yorum Yap
banner

Seller, yangınlar, Afetler kıyametin habercisimi?

Hazret-i Ali (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v.) bir gün:

“–Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca onların başlarına büyük belâların gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı.

Yanındakiler:

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle sıraladı:

“1. Devletin malı, millî servet, fakir-fukarâya uğramadan sadece zengin ve mevkî sahibi kimseler arasında dolaşan bir metâ hâline geldiği,

  1. Emanete, ganimet gibi görülüp hıyânet edildiği,
  2. Zekât, ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve kayıp olarak telâkkî edildiği,
  3. Kişi, (gayr-i meşrû işlerde) kadınına itaat ettiği,
  4. Kişi, annesine karşı itaatsizlikte bulunduğu,

6-7. Kişi, arkadaşına iyilik edip babasına karşı geldiği,

  1. Mescitlerde sesler yükseldiği (Döğüşler olduğu),
  2. Milleti idare edenlerin dinden bi haber en alçakları olduğu, (Hatta din düşmanlarının idareciler olduğu)
  3. Kişiye şerrinden korkulduğu için hürmet edildiği,
  4. Çeşitli isimlerle îmâl edilen içkilerin serbestçe içildiği,
  5. İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildiği,

13-14. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alâka arttığı, (Günümüzde sanat, bale, konser vb. adlar altında; bar, gazino ve benzeri salonlarda ve hattâ radyo, televizyon gibi çeşitli mecrâlarda -maalesef- çok yaygın hâldedir.)

  1. Bu ümmetin sonradan gelen nesillerin, ecdadına geçmişine lânet ettiği zaman,

(Bazı gâfillerin ecdâdımız Osmanlı’ya ve geçmiş İslâm âlimlerine buğz etmesi gibi.)

İşte o zaman, (mü’minlerin ruhlarını kabzeden) kızıl rüzgârı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi,[1] Depremleri ve gökten taş yağmasını bekleyin.

Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alâmet zuhûr eder ve bunlar, ipi kopan eski bir gerdanlığın ardı ardına düşen taneleri gibi birbirini takip ederler.”[2]

Gaybı ancak Allah bilir. Herhâlde bunlar, kıyâmete yaklaştıkça şerrin iyice artması neticesinde vukū bulacak alâmetlerdir.

[1] Bkz. Tirmizî, Fiten, 38/2210.

[2] Tirmizî, Fiten, 38/2211.